Møtebooking av salgsmøter

Vi finner kundene du ønsker for deg

Oppstartsmøte

Under dette møtet legger vi en strategi for det kommende prosjektet, hvor vi får samspilt forventninger og lagt et godt grunnlag før det påfølgende prosjektet. Første halvdel av møtet legger vi opp til en opplæring overfor møtebooker som skal representere oppdragsgiver, slik at vedkommende får den faglige tyngden som skal til for å representere kunde på en optimal måte.

Andre halvdel av oppstartsmøtet identifiserer vi ønsket målgruppe, segmentering og produksjon av ringelister. Kalender- og rapporterings-rutiner blir også avtalt under dette møtet.

Oppstart møtebooking

Kvalifiserte møter blir fortløpende sendt til selger. Møtebooker sender utfyllende informasjon til selger rundt møtesamtalen, slik at selger er forberedt før møtet.

Beslutningstakere som ikke ønsker møte, men som viser interesse, blir definert som leads med detaljert skriv rundt hva som er blitt nevnt i samtale og videre fremdrift.

Salgsmøtene avholdes

Kunde avholder møtene som bookes og gir tilbakemelding til møtebooker hvordan det har gått i møtene. Eventuelle tilpasninger gjøres her.

Evalueringsmøte

Etter endt prøveprosjekt avholder vi sammen et evalueringsmøte hvor vi drøfter erfaringer fra prosjektet – både fra møtebooker og selgers perspektiv, og legger en plan for videre samarbeid.

Møtebooking fra Møtebooking Norge

Postadresse:
Johan Berentsens Vei 63, 5160 Laksevåg
Besøksadresse:
Johan Berentsens Vei 63, 5160 Laksevåg
Mailadresse:
post@motebookingnorge.no
Telefonnummer: 55613850
Telefonnummer: 98654178

Har du spørsmål kan du ring oss eller send en beskjed via vårt skjema.