Hvem er Møtebooking Norge AS?

Møtebooking Norge AS er eksperter på B2B-møtebooking

Eksperter på Møtebooking

Møtebooking Norge As er Vestlandets ledende selskap når det kommer til presale-tjenester.

Vi har spesialisert oss når det kommer til den første delen av en salgsprosess – hvor vi genererer kvalifiserte leads og møter til våre kunder gjennom møtebooking. 

Vår historie startet på et lite kontor midt i Bergen sentrum for syv år siden. Det første halve året satt vår daglig leder og booket møter for tre av våre oppdragsgivere. To av disse oppdragsgiverne, syv år etter, er fremdeles kunder av selskapet. 

Når Møtebooking Norge var i planleggingsfasen for ca. åtte år siden, var målet vårt å skape en bedrift som leverte salgsmøter for våre oppdragsgivere av høy kvalitet. Vi hadde gjennom tidligere erfaring avdekket at mange selskaper med dens salgspersonell har behov for høyere aktivitet, og mange sliter med å generere nok salgsprosesser på egenhånd.

Flere hadde benyttet seg av møtebookingstjenester tidligere, gjerne uten hell, ofte fordi kvaliteten og logistikken rundt møtene var for svak. Dette ønsket vi å gjøre noe med.

Siden den gang har årene gått, og vi kan i dag se tilbake på en reise hvor vi har klart å skape en bedrift som er blant de ledende i Norge når det kommer til vårt fag. Vi ser at bransjen vår profesjonaliseres og vi liker å tro at vi har hatt en finger med i spillet når det kommer til det. 

Vi er offensive og ser frem til de neste årene. I januar 2020 flyttet inn i helt nytt bygg på Gyldenpris, sentralt i Bergen. Her har vi flotte, åpne og store lokaler for våre 11 ansatte. 

Målet vårt de neste årene er klokkeklart: vi skal bli Norges ledende aktør innenfor møtebooking og være den fremste bidragsyteren til å heve anseelsen til vår profesjon.

Alexander

Møtebooking Norge As er Vestlandets ledende selskap når det kommer til presale-tjenester. 

Våre verdier

Verdi setninger