• Hvem er du og hvem er Digiflow?

Mitt navn er Mikael Carlsson og jeg er salgssjef og partner i Digiflow. Digiflow er et IT-selskap som driver med IT-drift og digitalisering. Vi er også Xerox sin største partner i Norge. Vi definerer vår suksess med at kundene våre lykkes i sin digitaliseringsreise. Vi er også en preferert Microsoft-parter og utvikler mange løsninger basert på SharePoint og andre applikasjoner i Microsoft 365.

  • Du ble jo kunde av MBN for litt over ett år siden. Hvorfor valgte du MBN?

Vi i Digiflow har alltid hatt en kultur for intern møtebooking. Vi vet hvor viktig det er å ha høy aktivitet for å komme i gode posisjoner mot nye kunder ut i markedet. Vi er i en posisjon der vi ser at de tjenester og produkter vi leverer er ettertraktet. Vi vet at markedet er stort, så vi har ikke sjanse til å nå ut med vårt budskap og komme i den posisjonen helt alene. Vi hadde veldig lyst til å prøve Møtebooking Norge for å booste det momentumet for å nå de målsetningene vi har satt oss. 

  • Hadde du noen erfaring med eksterne leverandører av møtebooking tidligere?

Vi har prøvd det før, og det har vi vært sånn passe fornøyde med. Litt misnøye var det med både antall møter og kvaliteten på de møtene vi fikk da. VI hadde en pause før vi inngikk et samarbeid med dere.

  • Hvilke forventninger hadde du før oppstart av samarbeid?

Jeg forventet et stort antall møter, og ikke mist god kvalitet i de møtene vi kom i, der det er satt en god agenda og motparten er godt forberedt til å ta oss imot. At de har fått riktig informasjon om hvem Digiflow er og hva vi kan levere. Så er det jo alltid opp til oss ute i møtene, men det er veldig nyttig å komme i posisjon til godt forberedte kunder for å gjennomføre en god salgsprosess.

  • Kan du fortelle kort om hvilke resultater samarbeidet har gitt for Digiflow og hvordan føler du samarbeidet har fungert?

Samarbeidet med dere i Møtebooking Norge har vært veldig bra. Man går inn med ganske høye forventning, og de må jeg si dere har innfridd. Ikke bare er dere flinke til å booke mange møter, men det er møter med god kvalitet. Så er det jo sånn at når man booker så mange møter som dere gjør så er det umulig at alle møter er like gode, men totalt sett har det vært veldig, veldig gode møter som har gitt økt lønnsomhet til Digiflow, rett og slett, og fått oss i en posisjon vi aldri ellers hadde hatt mulighet til å være i. 

Vi er jo en stor salgsmuskel i Digiflow som er klare til å ta imot møtene vi får, så er det min oppgave å sette riktig salgsressurs på de respektive møtene. Så langt så har det generert god butikk for Digiflow og gjort det mulig å opprettholde et momentumet vi ikke hadde greid alene. Vi er jo lagd på den måten at vi skal alltid være offensive, både i gode tider, også når det er mer uforutsigbart, slik som nå, i Corona-tiden. Vi har økt bookingen fra dere nå og det har gitt gode resultater, noe vi er veldig takknemlige for.

  • I retrospekt, hva vil du si er de avgjørende faktorene når det kommer til at samarbeid med en aktør innenfor møtebooking, blir vellykket?

Det aller viktigste er jo at bookingen skal generere business for Digiflow. For å oppnå det er det viktig med god dialog, at man er villige til å gjøre en innsats fra deres side, og det føler jeg absolutt dere har gjort. Dialogene med dere har vært kjempebra, og igjen; mange gode møter, med god kvalitet, er suksesskriterier som dere har levert på

Del:

Flere kundehistorier

SHARP

Den første gigantiske printeren med fieryserver som ble solgt i Europa, var det vi i Sharp Bergen som solgte og installerte, og møtet som gav

CC Solution

CC Solution AS er et IT-konsulentselskap som startet opp i 2007 av erfarne konsulenter med solid bakgrunn i bransjen. Virksomheten blir drevet fra Vestlandets hovedstad,

Azets People Bergen AS

Azets

Vi i Azets People AS (tidligere Visma Personnel AS), har benyttet Møtebooking Norge i en årerekke som en supplering i hverdagen for å nå nye

The Key

The Key

Vi er benytter oss av Møtebooking Norge og vi opplever at de leverer kvalitetsfylte møter og at vi får god oppfølging underveis. Mvh Atle Hovde, Administrerende Direktør