Møtebooking av salgsmøter

Vi finner kundene du ønsker for deg

Oppstartsmøte

Under dette møtet legger vi en strategi for det kommende prosjektet, hvor vi får samspilt forventninger og lagt et godt grunnlag før det påfølgende prosjektet. Første halvdel av møtet legger vi opp til en opplæring overfor møtebooker som skal representere oppdragsgiver, slik at vedkommende får den faglige tyngden som skal til for å representere kunde på en optimal måte.

Andre halvdel av oppstartsmøtet identifiserer vi ønsket målgruppe, segmentering og produksjon av ringelister. Kalender- og rapporterings-rutiner blir også avtalt under dette møtet.

Oppstart møtebooking

Kvalifiserte møter blir fortløpende sendt til selger. Møtebooker sender utfyllende informasjon til selger rundt møtesamtalen, slik at selger er forberedt før møtet.

Beslutningstakere som ikke ønsker møte, men som viser interesse, blir definert som leads med detaljert skriv rundt hva som er blitt nevnt i samtale og videre fremdrift.

Salgsmøtene avholdes

Kunde avholder møtene som bookes og gir tilbakemelding til møtebooker hvordan det har gått i møtene. Eventuelle tilpasninger gjøres her.

Evalueringsmøte

Etter endt prøveprosjekt avholder vi sammen et evalueringsmøte hvor vi drøfter erfaringer fra prosjektet – både fra møtebooker og selgers perspektiv, og legger en plan for videre samarbeid.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med våre senior partnere for mer informasjon.  

Hva slags møter booker vi?

Våre kunder har ulike forventninger og ønsker til et prosjekt med Møtebooking Norge AS.

Ulike bransjer krever ofte ulik fremtoning og tilpasning – det er ikke det samme å representere et rekrutteringsbyrå som å representere et IT-selskap.

Vi har kunder i dag som utelukkende ønsker møter med bedrifter som er i en prosess – hvor det i løpet av nærmeste fremtid kommer til å være aktuelt å se på en ny løsning.

På den andre siden har vi kunder som ønsker flere og mindre krav-bestemte møter, hvor de ønsker å markedsføre sine produkter og tjenester til flest mulig bedrifter.

Vi booker ikke bare møter – vi tilpasser vår fremgangsmåte på en måte som gjør at det treffer vår kundes behov. Skal man få dette til på en optimal måte, kreves det at man gjør en god forhåndsjobb før man starter prosjektet.

Dette – kombinert med nær og tett dialog underveis i samarbeidet – fører til gode samarbeid som gir merverdi til våre kunder i form av høy møteaktivitet og mye salg!