Noen av spørsmålene vi stiller til vår kunde før oppstart av et prosjekt er...
Alexander

«Hva slags verdier står vår kunde for?»

Tom Andre Sætre

«Hvilken målgruppe genererer størst inntekter, – kort og langsiktig?»

Kristoffer Hagenes

«Hvilke utfordringer er det vår kunde løser for sine kunder»?

«Hvordan er markedet og hvem er hovedkonkurrentene til vår kunde?»

Møtebooking fra Møtebooking Norge AS

Ved samarbeid med Møtebooking Norge AS vil vår kunde bli representert av én møtebooker. Dette vil i alle tilfelle være en møtebooker med fartstid og med dokumenterte resultater. Det vil underveis være en tett og nær dialog med oppdragsgiver for å optimalisere samarbeidet.

Kommunikasjon, forståelse og tillit er nøkkelord. Benytter man seg av et eksternt byrå til å booke møtene dine, gjøres de viktigste arbeidsoppgavene i forkant av prosjektet. Vi må lære vår kunde og kjenne, slik at vi på best mulig kan formidle korrekt budskap til beslutningstakerne vi snakker med.

Noen av våre utvalgte klienter